Caffetin®
е уникатно ефикасна комбинација од 4 компоненти: парацетамол, пропифеназон, кофеин и кодеин, идеално избалансирани со цел постигнување на аналгетски синергизам.
Индикации
Комбинацијата Caffetin® се употребува за лекување на болка од различно потекло ( секаков вид болка )
- главоболка,забоболка, мигрена, постоперативна болка, пострауматска болка, ишијалгија, невралгија, болки во мускулите, коските и зглобовите.

Каде не смее да се употребува Caffetin®?
- ако пациентот има докажана преосетливост на некоја од составните компоненти;
- пациенти со тешко бубрежно или црнодробно оштетување;
- пациенти со вирусен хепатитис;
- порфирија;
- недостаток на 6 глукозо фосфат дехидрогеназа;
- бременост и доење.
НОВО!!!
НОВО!!!
наскоро
наскоро
Сите наши производи се наведени и опишани на овие страници единствено за да бидете информирани за општите активности на Алкалоид, а не како препорака за примена на некој производ во некоја одредена ситуација. За било каков совет во врска со правилната употреба на нашите производи, контактирајте со Вашиот матичен лекар или фармацевт и внимателно прочитајте го упатството за употреба, вметнато во пакувањето на секој производ.
caffetin®2007 сите права задржани