Caffetin®
е уникатно ефикасна комбинација од 4 компоненти: парацетамол, пропифеназон, кофеин и кодеин, идеално избалансирани со цел постигнување на аналгетски синергизам.
Дозирање
- препорачана доза е 1 таблета 3-4 пати на ден

- кај многу силни болки може да се земат и 2 таблети одеднаш

- максималната дневна доза е 6 таблети

- кај деца над 7 год. се препорачува 1/4-1/2 таблета 1-4 пати на ден.

НОВО!!!
НОВО!!!
наскоро
наскоро
Сите наши производи се наведени и опишани на овие страници единствено за да бидете информирани за општите активности на Алкалоид, а не како препорака за примена на некој производ во некоја одредена ситуација. За било каков совет во врска со правилната употреба на нашите производи, контактирајте со Вашиот матичен лекар или фармацевт и внимателно прочитајте го упатството за употреба, вметнато во пакувањето на секој производ.
caffetin®2007 сите права задржани