Caffetin®
е уникатно ефикасна комбинација од 4 компоненти: парацетамол, пропифеназон, кофеин и кодеин, идеално избалансирани со цел постигнување на аналгетски синергизам.
кликни за повеќе
Состав
CODEINE PHOSPHATE
Кодеинот е опијатен агонист од групата фенантренски деривати кој поседува благо аналгетично дејство (се употребува за третман на блага до умерена болка) и често се користи во комбинација со други лекови за да обезбеди адитивен аналгетичен ефект.Како слаб опијатен аналгетик често се дава со неопијатните аналгетици за третман на умерена до јака болка.

Препорачани дневни дози се 15-60 mg на секои 4-6 h, што значи дека максималната дневна доза од 360 mg е за 36 пати повисока од онаа што се содржи во 1 таблета Caffetin®. Кај деца, препорачана дневна доза е 0.5-1 mg/kg TT секои 4-6 h.

Во 1 таблета Caffetin® се содржани само 10 mg кодеин фосфат.
НОВО!!!
НОВО!!!
наскоро
наскоро
Сите наши производи се наведени и опишани на овие страници единствено за да бидете информирани за општите активности на Алкалоид, а не како препорака за примена на некој производ во некоја одредена ситуација. За било каков совет во врска со правилната употреба на нашите производи, контактирајте со Вашиот матичен лекар или фармацевт и внимателно прочитајте го упатството за употреба, вметнато во пакувањето на секој производ.
caffetin®2007 сите права задржани