Caffetin®
е уникатно ефикасна комбинација од 4 компоненти: парацетамол, пропифеназон, кофеин и кодеин, идеално избалансирани со цел постигнување на аналгетски синергизам.
кликни за повеќе
Состав
CAFFEINE
Претставува ксантински дериват со ефект на CNS, кардиоваскуларниот систем и скелетната мускулатура. Компетитивно го инхибира ензимот фосфодиестераза. Освен како стимулант на CNS деjствува и како аналгетски адјувант. Долго време претставува конституент на OTC и препишани аналгетски комбинации, во комбинација со парацетамол.  Како аналгетски адјувант, го засилува ефектот на аналгетиците и обезбедува еквианалгетичен ефект со 40 проценти пониски дози од постојните компоненти.

Кофеинот се наоѓа во чајот и кафето, но може и вештачки да се синтетизира. Во кафето се наоѓа во концентрација од 100-150 mg/180 ml, во инстант кафето 60-80 mg/180 ml, во чајот 40-100 mg/180 ml, во кола напитоците 17-55 mg/180 ml.

Во 1 таблета Caffetin® се содржани само 50 mg кофеин.
НОВО!!!
НОВО!!!
наскоро
наскоро
Сите наши производи се наведени и опишани на овие страници единствено за да бидете информирани за општите активности на Алкалоид, а не како препорака за примена на некој производ во некоја одредена ситуација. За било каков совет во врска со правилната употреба на нашите производи, контактирајте со Вашиот матичен лекар или фармацевт и внимателно прочитајте го упатството за употреба, вметнато во пакувањето на секој производ.
caffetin®2007 сите права задржани