Caffetin COLD®
претставува единствена комбинација од 4 компоненти: Paracetamol, Pseudoephedrine HCl, Dextromethorphan HBr и Витамин Ц, кој ефикасно дејствува при ублажување на главните симптоми на настинка и грип, како и на инфекциите придружени со кашлање, ринореја (слузење од носот) и состојби на покачена телесна температура.
FAQ
Дали 3 таблети дневно можат да го зголемат крвниот притисок?
Caffetin COLD®е идеално избалансирана ефикасна комбинација за третман на настинка и грип. Дури и присуството на псеудоефедрин како назален деконгестив (алфа агонист) во доза од 30 mg про таблета нема влијание на зголемувањето на крвниот притисок, дури и ако се зема 3 пати дневно, што не значи и одеднаш.

Дали земањето Caffetin COLD®влијае на способноста за управување со моторни возила?
Сосема безбеден препарат за употреба, дури и кога се управува со моторно возило. Присуството на декстрометорфан во доза од 15 mg про таблета (поединечна доза) не ја нарушува свеста и способноста за возење.
НОВО!!!
НОВО!!!
наскоро
наскоро
Сите наши производи се наведени и опишани на овие страници единствено за да бидете информирани за општите активности на Алкалоид, а не како препорака за примена на некој производ во некоја одредена ситуација. За било каков совет во врска со правилната употреба на нашите производи, контактирајте со Вашиот матичен лекар или фармацевт и внимателно прочитајте го упатството за употреба, вметнато во пакувањето на секој производ.
caffetin®2007 сите права задржани